Są pieniądze na budowę kolejki. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał ją do dofinansowania

9.04.2011

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów. Spośród 64 złożonych w ramach Poddziałania 6.2.1 - Rewitalizacja - „duże miasta" 52 przeszły pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania wszystkich projektów, na liście rezerwowej znalazło się 41 projektów.

Jednym z najważniejszych projektów jest budowa nowej kolei linowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Projektowana nowa kolej krzesełkowo-gondolowa ma być przystosowana do obsługi ruchu turystycznego i przemieszczania odwiedzających na trasie ok. 2 km w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Będzie miała zdolność przewozową ok. 900-1200 osób na godzinę w każdym kierunku. Będzie także przyjazna dla pasażerów niepełnosprawnych i umożliwi wsiadanie i wysiadanie z poziomu dróg i ścieżek parku.

Zakończenie prac zaplanowano do 30 listopada 2011 roku. Koszt całkowity inwestycji to 30 749 056,57 zł, dofinansowanie z EFRR wynosi 21 423 523,02 zł.

-Budowa nowej kolejki linowej „Elka" należy do bieżących priorytetów działań władz województwa. Ta sztandarowa inwestycja bez wątpienia zapewni wzrost atrakcyjności parku i wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających. Dzięki uruchomieniu tak oryginalnego środka parkowego transportu również wszystkie obiekty, zwłaszcza te położone w odległych miejscach, z pewnością zyskają na popularności - powiedział marszałek Adam Matusiewicz.

Źródło: Urząd Marszałkowski