Ekologia z zabarwieniem filozoficznym w tle. W marcu w Parku Śląskim rusza Akademia Klubu Myśli Ekologicznej

2017-02-27

Człowiek jako superorganizm, biosfera antropocenu i dzikus w mieście, czyli jak żyć w równowadze, to tylko niewielka część zagadnień, które poruszą prowadzący w ramach Akademii Klubu Myśli Ekologicznej. Nowy cykl zajęć Fundacji Park Śląsk,i rusza już 2 marca.

Zajęcia stacjonarne w czwartkowe popołudnia (za wyjątkiem 19 kwietnia, gdy wypadną w środę), odbędą się w dyrekcji Parku Śląskiego. Każde z dwunastu spotkań rozpocznie się o godzinie 17.30 i będzie trwało do 20.30. Ich uczestnicy będą odkrywać tajemnice życia, dowiedzą się, jak działa przyroda, poznają miejsce człowieka w biosferze, zweryfikują fakty i mity dotyczące zmian klimatycznych, a także uświadomią sobie konsekwencje własnych wyborów dla środowiska i człowieka.

– To nie będą sztampowe warsztaty ekologiczne, bo my nie jesteśmy sztampowi – uśmiecha się Ryszard Kulik, współprowadzący zajęcia. Doktor psychologii, felietonista miesięcznika „Dzikie Życie", trener, aktywista ekologiczny, a także autor książek dotyczących relacji człowiek – przyroda, m.in.: „Stąpając mocno po ziemi", „Odkrywanie natury". Drugi prowadzący to profesor Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody, członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska.

Istota problemów środowiskowych

– Najczęściej, gdy ludzie myślą o ekologii, wymieniają śmieci lub zanieczyszczenia powietrza. My nie unikamy tych tematów, ale mamy wyraźną orientację filozoficzną, odwołującą się do głębokiej ekologii – przyznaje doktor Kulik. – Polega ona na wnikliwym dociekaniu do istoty naszych problemów środowiskowych. Mamy też taką ambicję, żeby zachęcać ludzi do głębokiej refleksji etycznej, psychologicznej, czasami nawet duchowej, właśnie po to, żeby zmiana stosunku człowieka do przyrody była rzeczywista, głęboka i trwała.

Akademia Klubu Myśli Ekologicznej jest realizowana przez Fundację Park Śląski dzięki wsparciu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. Na zajęcia mogą się zapisać jednak nie tylko katowiczanie.

– Ten projekt świetnie wpisuje się w kilka naszych priorytetów – przyznaje Anna Poraj, prezes parkowej fundacji. – Nareszcie mamy dosyć bogatą ofertę dla osób dorosłych, które mogą skorzystać z niej indywidualnie. Poza tym, w skład naszej kadry weszły dwie osoby, które myślą o przyrodzie w podobnych jak nasze kategoriach, a dodatkowo są bardzo zacnymi naukowcami. To dla nas bardzo istotne – podkreśla.

Wiedza i stosunek emocjonalny

Program zajęć jest autorski. Jak tłumaczy doktor Kulik, żyjemy w szczególnych czasach, w których bezprecedensowemu rozwojowi ludzkiej cywilizacji towarzyszy poważne zagrożenie, związane z załamywaniem się usług ekosystemowych, utratą różnorodności biologicznej oraz zmianami klimatu. – Każdy z nas może wiele uczynić w wymiarze własnego życia, by przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej, a w ten sposób działać na rzecz dobra wspólnego i dbać o dobrostan ludzi żyjących obecnie, jak i przyszłych pokoleń – uważa. – By ten cel urzeczywistnić, potrzebujemy jednak wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniego stosunku emocjonalnego. Cykl warsztatów Akademii Klubu Myśli Ekologicznej jest propozycją, która wychodzi naprzeciw powyższej diagnozie i zmierza do urzeczywistnienia zmiany postaw i zachowań ludzi – kończy psycholog.

Zapisy

Warunkiem udziału w każdym pojedynczym warsztacie, jest zgłoszenie swojego uczestnictwa najwcześniej na 3 dni przed datą tego warsztatu, na adres: ryszard.kulik@us.edu.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W przypadku warsztatu wyjazdowego, koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik.

Tematyka

2 marca 2017

Sieć życia. Ekologia jako podstawa naszego myślenia.

9 marca 2017

Zależności i związki – prawdziwa istota życia. Wolność i zależność.

16 marca 2017

Człowiek jako superorganizm.

23 marca 2017

Ślad ekologiczny – osobista odpowiedzialność za stan biosfery.

30 marca 2017

Biosfera antropocenu. Wpływ człowieka na przyrodę.

6 kwietnia 2017

Dzikus w mieście, czyli jak żyć w równowadze.

13 kwietnia 2017

Różnorodność biologiczna – największym i najmniej docenianym skarbem

ludzkości.

19 kwietnia 2017 (środa!)

Szczęśliwy człowiek w zdrowym środowisku.

27 kwietnia 2017

Człowiek i przyroda. Twoja ocena zachowań społecznych.

4 maja 2017

Uważność, czyli jak w pełni doświadczać siebie i świata.

11 maja 2017

Ludzie w obronie przyrody.

13 i 14 maja 2017

Warsztat wyjazdowy w Beskidach.

18 maja 2017

Dieta, czyli przez żołądek do serca (Matki Ziemi).

 

 

Pubnlikację tekstu w Gazecie Parkowej dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

wfo

Czytaj również

Our website uses cookies, m.in. for statistical purposes. If you do not want them to be saved on your disk, change the settings of your browser. More on this topic...