Róże w trzech kategoriach. Konkurs na 50-lecie Rosarium

2017-07-04

Fundacja Park Śląski ogłasza konkurs fotograficzny „Róże Parku Śląskiego". Swoje prace można nadsyłać do końca sierpnia. Najlepsze fotografie zostaną opublikowane w Gazecie Parkowej.

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na piękno i różnorodność przyrody Parku Śląskiego, promowanie Parku Śląskiego jako miejsca bogatego przyrodniczo, a także przygotowanie przyszłorocznych obchodów 50-lecia Rosarium.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie plenerowej wystawy fotograficznej, eksponowanej na terenie Parku Śląskiego w roku 2018, podczas obchodów 50-lecia Rosarium oraz w materiałach promujących obchody. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają albumy „Przyroda Parku Śląskiego" oraz „Ptaki Parku Śląskiego".

Nadesłane fotografie powinny być w formacie A4 (orientacja pozioma lub pionowa) oraz w wersji plików elektronicznych w jak najlepszej jakości i rozdzielczości (nie mniej niż 300 dpi). Format pliku. jpg,. jpeg, bmp, raw. Organizatorzy przygotowali trzy konkursowe kategorie: róża (piękno pojedynczego kwiatu lub kwiatostanu), rabata różana (kompozycje, kolory), życie Rosarium (ludzie, wydarzenia). Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane w Parku Śląskim.

Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2017 roku na podany adres: Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, e-mail:fundacja@parkslaski.pl. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć. Każde z nich należy opatrzyć krótkim komentarzem, opisem. Należy też podać imię i nazwisko autora, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu.

Regulamin konkursu fotograficznego
RÓŻE PARKU ŚLĄSKIEGO
Park Śląski 2017

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Park Śląski.
2. Konkurs trwa od 15 VI do 31 VIII 2017 roku.
3. Cele konkursu.
• Uwrażliwienie uczestników na piękno i różnorodność przyrody Parku Śląskiego
• Promowanie Parku Śląskiego jako miejsca bogatego przyrodniczo
• Przygotowania do obchodów 50-lecia Rosarium (2018)
4. Dla autorów najlepszych prac przewidujemy nagrody:
- albumy fotograficzne Ptaki Parku Śląskiego i Przyroda Parku Śląskiego
- publikację zdjęcia w Gazecie Parkowej
Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie plenerowej wystawy fotograficznej eksponowanej na terenie Parku Śląskiego w roku 2018, podczas obchodów 50-lecia Rosarium oraz w materiałach promujących obchody
5. Format i jakość zdjęć:
Nadesłane fotografie powinny być w formacie A4 (orientacja pozioma lub pionowa) oraz w wersji plików elektronicznych w jak najlepszej jakości i rozdzielczości (nie mniej niż 300 dpi). Format pliku .jpg, .jpeg, bmp, raw.
6. Kategorie konkursowe:
• Róża (piękno pojedynczego kwiatu lub kwiatostanu)
• Rabata różana (kompozycje, kolory)
• Życie Rosarium (ludzie, wydarzenia)
Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane w Parku Śląskim.
7. Termin nadsyłania: Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2017 roku na podany adres: Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, e-mail: fundacja@parkslaski.pl. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć. Każde zdjęcie należy opatrzyć krótkim komentarzem/opisem. Ponadto prosimy podać następujące informacje:
• imię i nazwisko autora · kontaktowy adres e-mail · numer telefonu kontaktowego.
Otrzymanie prac konkursowych zostanie potwierdzone przez organizatorów na adres e-mail. Jeśli takie potwierdzenie nie zostanie otrzymane, prosimy o niezwłoczny kontakt.
8. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania do niej praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców a także, w przypadku dobycia wyróżnienia, na zamieszczenia nadesłanych prac w serwisie www, nieodpłatne opublikowanie w formie wystawy fotograficznej Róże Parku Śląskiego i materiałów promujących obchody 50-lecia Rosarium. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926)
9. Jury konkursu:
Jury będzie procedowało w składzie pięcioosobowym. W skład jury wchodzić będą fotografowie przyrody i przyrodnicy

 wfo

Czytaj również

Our website uses cookies, m.in. for statistical purposes. If you do not want them to be saved on your disk, change the settings of your browser. More on this topic...