Park Śląski: ściślejsza współpraca WPKiW i Stadionu Śląskiego

2017-05-12

Rady Nadzorcze obydwu spółek zdecydowały o powołaniu w dn. 12.05 br. Anety Moczkowskiej na stanowisko wiceprezesa Stadionu Śląskiego sp. z o.o. oraz Krzysztofa Klimosza na stanowisko wiceprezesa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA. Dzięki temu łatwiej będzie koordynować wszystkie wyzwania stojące przed Parkiem Śląskim oraz Stadionem Śląskim.

- Ściślejsza współpraca w ramach grup korporacyjnych to częsta, biznesowa praktyka, która ułatwia prowadzenie działań inwestycyjnych, wymianę doświadczeń czy współpracę promocyjną. Te wyzwania stoją teraz przed wszystkimi podmiotami zarządzającymi na terenie Parku Śląskiego, których właścicielem jest Samorząd Województwa. Właśnie dlatego konieczna jest ich ścisła i pozwalająca na szybkie działania współpraca, w szczególności na poziomie zarządczym – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Dobiega końca modernizacja Stadionu Śląskiego, a to pierwszy krok do tak oczekiwanej społecznie modernizacji całego Parku. Jej założenia przyjęte zostały w lutym br. przez Zarząd Województwa Śląskiego w „Planie wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego w Chorzowie”. W celu pozyskania na to działanie finansowania, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Koordynacja zaangażowania wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Parku będzie miała w tym procesie szczególne znaczenie, stąd decyzja, by zacieśnić współpracę między zarządzającym terenem WPKiW SA a Stadionem Śląskim sp. z o.o. Celem jest efektywna, szybka i zgodna ze społecznymi oczekiwaniami rewitalizacja parkowej przestrzeni.

Aneta Moczkowska jest absolwentką politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Administracji i Zarządzania (UŚ) i Podyplomowych Studiów Public Relations (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Od stycznia 2015 roku pełniła funkcję Sekretarza Województwa Śląskiego. Wcześniej pracowała m.in. jako Sekretarz Miasta Tychy oraz doradca Prezydenta Tychów ds. komunikacji społecznej. Od 8 marca 2017 r. jest Prezesem Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Krzysztof Klimosz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej w specjalności konstrukcje budowlane oraz Politechniki Śląskiej na Wydziale Budownictwa w specjalności inżynieria miejska z rozszerzonym zakresem konstrukcji budowlanych i specyfiki realizacji inwestycji miejskich i sanitarnych. Pracował m.in. jako inspektor nadzoru robót drogowych w DTŚ SA. Od 3 listopada 2015 r. jest Prezesem spółki Stadion Śląski.

Czytaj również

Unsere Website verwendet Cookies, m.in. zu statistischen Zwecken. Wenn Sie nicht möchten, dass sie auf Ihrer Festplatte gespeichert werden, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers. Mehr zum Thema...