Aktualne oferty pracy

Park Śląski S. A. w Chorzowie

zatrudni Specjalistę w Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 

Wymagania: 

 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy
 • Wykształcenie: wyższe
 • Mile widziane: doświadczenie w gospodarowaniu składnikami majątkowymi

  

Od kandydatów oczekujemy : odpowiedzialności, dyspozycyjności, wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, sumienności wobec firmy i współpracującego otoczenia, umiejętności sporządzania pism, umiejętności obsługi sprzętu biurowego.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych sprawach związanych z nabywaniem, wydzierżawianiem lub obciążaniem nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych i aneksów uprawniających do korzystania z nieruchomości, a także kontrola ich obowiązywania.
 • Przygotowywanie wniosków zlecających zadania dla geodetów i rzeczoznawców oraz opracowywanie uwag do wykonanych prac.
 • Przygotowanie wniosków wieczystoksięgowych o aktualizację wpisów, ujawnianie nabytych praw.
 • Udział w negocjowaniu warunków umów oraz przygotowywanie projektów umów o udostępnienie nieruchomości stronom trzecim.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowego majątku trwałego.
 • Udział w komisjach likwidujących zużyte, zniszczone lub zbędne urządzenia, sprzęt oraz materiały.
 • Udział w komisjach przekazujących i odbierających środki trwałe podmiotom zewnętrznym w celu dzierżawy środków trwałych.
 • Analiza stanu środków trwałych i wyjaśnienie zmian.
 • Sporządzenie danych do deklaracji podatku od nieruchomości.
 • Sporządzenie danych do korekt deklaracji podatku od nieruchomości z tytułu zmian w stanie środków trwałych.
 • Prowadzenie zestawień gruntów, budynków i budowli stanowiących załączniki do deklaracji.
 • Prowadzenie zestawień gruntów do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.
 • Analiza otoczenia zewnętrznego i jego wpływu na sferę dzierżaw Spółki.
 • Przygotowywanie ofert obiektów i powierzchni do wydzierżawienia i dostosowanie jej do możliwości i potrzeb rynku.
 • Opracowanie comiesięcznego zestawienia obciążeń z umów dzierżaw.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dla prowadzonych spraw.
 • Opracowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki.

  Oferujemy:

 • wynagrodzenie zgodne z przyjętym regulaminem Spółki,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet socjalny,
 • prywatną opiekę medyczną.

 Wymagane dokumenty:

 • CV / życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, (potwierdzeniem uzyskanego wykształcenia jest świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów).
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Aplikacje na adres rekrutacja@parkslaski.pl można przesyłać do 25.01

 

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...