• Parkowa Kuźnia Wolontariatu – głównym założeniem projektu jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro „Płuc Śląska”. W ramach projektu:
  • Prowadzimy warsztaty obejmujące tematy: zanieczyszczeń powietrza, przyrody na terenie Parku Śląskiego, idei wolontariatu, jak również historii Parku.
  • Osoby biorące udział w warsztatach mogą zaangażować się jako eko-wolontariusze Parku Śląskiego.
  • Wolontariusze będą brać udział w cotygodniowych eko-patrolach, podczas których będą troszczyć się o przyrodę Parku.

Warsztaty są prowadzone w formie wykładów, spacerów i aktywnych spotkań, które są dostosowane do możliwości uczestników, którzy są mieszkańcami Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich i miast sąsiadujących w wieku 15 – 60+ i chcą razem tworzyć ekologiczny wolontariat w Parku Śląskim.

 • Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody w Parku Śląskim – projekt jest skierowany do młodzieży z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Działania mają na celu włączenie młodzieży w ramach dialogu usystematyzowanego do współtworzenia regionalnej strategii ochrony przyrody w Parku Śląskim, jak również kształtowanie proekologicznych postaw wśród młodzieży poprzez włącznie ich do kreowania lokalnej polityki ochrony przyrody, a w konsekwencji uczynienia Parku miejscem bioróżnorodnym i przyjaznym młodzieży.

Projekt składa się z cyklu spotkań, warsztatów, debat z decydentami (prezydentami lub ich przedstawicielami) z Chorzowa, Katowic i Siemianowic (gdyż na ich terenach znajduje się Park Śląski), Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (właściciel Parku), władzami Parku Śląskiego, oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Parku. Uczestnicy wezmą udział w ekologicznych warsztatach oraz w debatach typu open-space, na podstawie których wypracują wspólne stanowisko w kwestiach środowiskowych. Wspólnie wypracują „Lokalną Strategię Ochrony Przyrody”.

 

 • Akademia Bioróżnorodności – głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom, młodzieży, seniorom oraz społeczności lokalnej możliwości rzetelnej i aktywnej edukacji ekologicznej. Dzieci i młodzież coraz częściej dotyka problem deficytu kontaktu z przyrodą dlatego Akademia Bioróżnorodności zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez warsztaty i żywe lekcje przyrody, jak również gry na łonie natury.

W czasie po epidemii COVID-19 projekt ma na celu, w pierwszej kolejności edukację ekologiczną z wykorzystaniem zasobów Parku Śląskiego, a ponadto aktywizowanie i zachęcenie społeczeństwa do jeszcze częstszego spędzania wolnego czasu na łonie natury.

W ramach projektu:

 • prowadzimy warsztaty przyrodnicze, ornitologiczne, ogrodnicze, a także dendrologiczne,
 • prowadzimy warsztaty z mikroskopami i sprzętem laboratoryjnym,
 • prowadzimy warsztaty „Zjawiska fizyczne w przyrodzie”,
 • prowadzimy warsztaty z robotyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • opracowujemy materiały edukacyjne i wystawy o bioróżnorodności w Parku Śląskim,
 • organizujemy obchody świat ekologicznych, a w ich ramach warsztaty ekologiczne, pogadanki, wykłady, prelekcje prowadzone przez naukowców, autorów filmów i książek przyrodniczych, studentów oraz NGO – liderów ekologii,
 • budujemy stały zespół naukowców -ekologów i edukatorów oraz organizacji ekologicznych realizujących edukację ekologiczną w Parku Śląskim,
 • organizowanie konferencji naukowych,

 

 • Zasadź 1% Podatku w Parku Śląskim – to propozycja wsparcia budżetu organizacji pozarządowych wpłatami 1% z podatku rozliczanego w PIT. Fundacja Park Śląski posiada status OPP i od wielu lat aktywnie prowadzi kampanię na rzecz zbierania 1% podatku na swoje cele statutowe oraz innych organizacji. Ich partnerzy zbierają odpisy podatkowe za pośrednictwem fundacji, a dzięki ich uprzejmości inne NGO mają możliwość z tej okazji skorzystać.

Fundacja Park Śląski w 2018 roku udostępniła eksponat nosorożca (naturalnych rozmiarów), który staną na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Nosorożec stanął naprzeciwko nowego pawilonu dla rodziny nosorożców białych, która mieszka w Śląskim ZOO. Eksponat pełni funkcję edukacyjno - przyrodniczą i został sfinansowany m.in. z 1% od podatników, który również jest przeznaczany na edukację w Śląskim ZOO.

Ponadto w 2020 roku Fundacja Park Śląski przebudowała i aranżowała terrarium dla żółwia sępiego w budynku słoniarni. Prace te były częściowo finansowane ze środków przekazanych w ramach 1% podatku za 2019 r., które w imieniu ZOO zebrała Fundacja.

Z otrzymanych środków planujemy:

 • Zakupić nowe mikroskopy do Parkowego Laboratorium Bioróżnorodności
 • Elektryczna taksówka po Parku dla osób starszych
 • Wytyczenie nowych ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Śląskiego
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • Sadzenie nowych drzew i krzewów

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...