• Parková kovárna dobrovolnictví – hlavním předpokladem projektu je vytvoření mezigeneračního dobrovolnictví ve Slezském parku. Cílem je aktivovat místní komunitu mladých lidí i seniorů a zároveň pečovat o blaho „Plic Slezska“. V rámci projektu:
  • Pořádáme semináře na témata znečištění ovzduší, přírody ve Slezském parku, dobrovolnictví a historie parku.
  • Osoby, které se účastní seminářů, se mohou stát ekologickými dobrovolníky Slezského parku.
  • Dobrovolníci se budou účastnit týdenních ekologických hlídek, během kterých se budou starat o přírodu Parku.

Semináře jsou vedeny formou přednášek, procházek a aktivních setkání, přizpůsobených možnostem účastníků, v případě kterých jde zejména o obyvatele Chorzowa, Katovic, Siemianowic Śląskich a sousedních měst, ve věku 15-60+ let, ochotných společně vytvářet ekologické dobrovolnictví v Slezském parku.

 • Mládežnické fórum pro ochranu přírody ve Slezském parku – projekt je zaměřen na mladé lidi ze 4 vojvodství: dolnoslezského, opolského, malopolského a slezského. Činnosti jsou zaměřeny na začlenění mladých lidí do strukturovaného dialogu za účelem spoluvytváření regionální strategie ochrany přírody ve Slezském parku a na utváření proekologických postojů mezi mladými lidmi zejména jejich začleněním do tvorby místní politiky ochrany přírody, a následně udělat z parku biologicky různorodé a pro mládež vhodné místo.

Projekt se skládá ze série setkání, seminářů a debat s osobami s rozhodovací pravomocí (prezidenty nebo jejich zástupci) z Chorzowa, Katovic a Siemianowic (protože na jejich území se Slezský park nachází), z Úřadu maršálka Slezského vojvodství (vlastníka Parku), z úřadů Slezského parku a také s organizacemi a institucemi působícími v Parku. Účastníci se zúčastní ekologických seminářů a debat typu open-space, na jejichž základě vypracují společný postoj k otázkám životního prostředí. Společně vypracují „Místní strategii ochrany přírody“.

 

 • Akademie biologické rozmanitosti – hlavním cílem projektu je poskytnout dětem, mládeži, seniorům a místní komunitě možnost spolehlivé a aktivní environmentální výchovy. Děti a mladiství se stále častěji potýkají s problémem nedostatečného kontaktu s přírodou, proto je Akademie biologické rozmanitosti prostřednictvím seminářů a živých lekcí přírody, jakož i her v lůně přírody vybízí k tomu, aby trávili čas venku.

V době po epidemii COVID-19 si projekt v první řadě klade za cíl zajistit environmentální vzdělávání s využitím zdrojů Slezského parku a aktivizovat a povzbudit veřejnost k častějšímu trávení volného času v přírodě.

V rámci projektu:

 • pořádáme přírodní, ornitologické, zahradnické a dendrologické semináře,
 • pořádáme semináře s mikroskopy a laboratorním vybavením,
 • pořádáme semináře „Fyzikální jevy v přírodě“,
 • pořádáme semináře z robotiky využívající obnovitelné zdroje energie,
 • vyvíjíme vzdělávací materiály a výstavy o biologické rozmanitosti ve Slezském parku,
 • pořádáme oslavy ekologických svátků a v rámci nich ekologické semináře, besedy, vědecké a odborné přednášky vedené vědci, autory přírodních filmů a knih, studenty a nevládními organizacemi – lídrů v oblasti ekologie,
 • budujeme stálý tým vědců-ekologů a pedagogů a také ekologických organizací realizujících ekologickou výchovu ve Slezském parku,
 • pořádáme vědecké konference,

 

 • Zasaďte 1% z Vaší daně v Slezském parku – jedná se o návrh na podporu rozpočtu nevládních organizací příspěvkem ve výši 1% z daně zúčtované v daňovém přiznání. Nadace Slezský park má status OPP a již mnoho let aktivně vede kampaň za výběr 1% daně pro své zákonné účely a účely jiných organizací. Jejich partneři prostřednictvím nadace vybírají daňové odpočty a díky jejich laskavosti mají ostatní nevládní organizace možnost této příležitosti využít.

V roce 2018 Nadace Slezský park zpřístupnila exponát nosorožce (v životní velikosti), který bude umístěn ve Slezské zoologické zahradě. Nosorožec bude stát před novým pavilonem pro rodinu nosorožců bílých žijící ve Slezské ZOO. Exponát má vzdělávací a přírodovědeckou funkci a byl mimo jiné financován z daňových odpočtů daňových poplatníků, které jsou také určeny na vzdělávání ve Slezské ZOO.

Nadace Slezský park v roce 2020 navíc přestavěla a upravila také terárium pro želvu supí ve sloním domě. Tyto práce byly částečně financovány z prostředků poskytnutých v rámci 1% daňového odpočtu z roku 2019, které ve jménu ZOO sbírala nadace.

Z obdržených prostředků plánujeme:

 • Koupit nové mikroskopy pro Laboratoř biodiverzity parku
 • Elektrické taxi v parku pro seniory
 • Vytvořit nové naučné stezky ve Slezském parku
 • Ekologickou výchovu dětí a mládeže
 • Výsadbu nových stromů a keřů

Mobilní aplikace

Prozkoumejte, hrajte, plánujte a bavte se s celou rodinou!

AppStore Google Play
Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...